Kwiecień miesiącem zmian. Nowy numer wydany

Drodzy Czytelnicy! Kwiecień minął nam pod znakiem niewychodzenia z domu i troski o zdrowie nasze oraz bliskich. Podobnie minie nam pewnie i maj. Dlatego pamiętajmy, że nie warto opuszczać miejsca pobytu bez wyraźnej konieczności. Jeśli będziemy się do tego stosować, to szybciej wrócimy do „nowej normalności”....

Nowoczesny kapitalizm

Źródło: freepik.com. W dzisiejszym świecie mało kto neguje już to, że najlepszym systemem gospodarczym jest gospodarka rynkowa. Klęskę systemu socjalistycznego pokazała gospodarcza i społeczna porażka Związku Radzieckiego i jego państw satelickich. Jaka jednak ma ta gospodarka rynkowa być?...

Psychologiczne aspekty COVID-19

Już od samego początku czarne scenariusze, fala lęku i wyobrażeń rozprzestrzeniała się wśród ludzkości na całym świecie. Każdy martwił się o swoje większe i mniejsze przedsiębiorstwa, o swoją rodzinę, kolegę z pracy, a przede wszystkim – o własne życie „Przecież cała ludzkość może...

Postulaty demokratyzacji życia publicznego w kampanii prezydenckiej 2020

Źródło: Pixabay. Demokratyzacją życia publicznego możemy nazwać wszystkie działania mające zwiększyć wpływ obywateli na otaczającą ich rzeczywistość. Choć słowo „demokracja” kojarzy się głównie z wyborami, nie jest to jedyny sposób determinowania przez nas realiów państwa i społeczeństwa. Służy temu również...

Czy prawo zawsze jest prawem?

Źródło: Pixabay. Jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji, w której normy prawne są nam z góry narzucane. Sformułowanie to może być postrzegane jako kontrowersyjne, jednakowoż poza instytucją referendum, które nie jest obligatoryjne, czy referendum konstytucyjnego, człowiek jako jednostka nie ma zbyt dużego udziału w procesie...

Ostatnia podróż w czasie

Jest jedna taka noc w roku, kiedy wszystkie pociągi w kraju w tym samym momencie nagle stają w miejscu. Wbrew pozorom wcale nie chodzi tu o jakąś wielką awarię prądu czy doroczny strajk maszynistów. W ten sposób kolej radzi sobie po prostu z synchronizacją...

Języki powinny przeżywać swój renesans

To już, a może dopiero, druga rozmowa realizowana we współpracy z British Alumni Society oraz Youth Talent Management. Dzisiaj, tak jak zapowiedzieliśmy ostatnio, spotykamy się z troszkę starszą młodzieżą, która jednak przechodzi przez równie ciekawą i pełną wyzwań przygodę z edukacją za granicą. A jak można się...

Nie ma wakacji w działaniu młodzieżówek!

W czerwcu organizacje młodzieżowe wciąż zmuszone były do ograniczenia swoich działań ze względu na koronawirusa. Większość młodzieżówek wspierała kampanię swoich kandydatów na Prezydenta RP. I w taki sposób – Młodzi dla Wolności i Młodzież Wszechpolska pomagały Krzysztofowi Bosakowi, Forum Młodych Ludowców oraz Kluby...

Dziury w całym

Ilustracja: Agata Szmytkowska. Matury oraz wprowadzone niedawno egzaminy ósmoklasisty budziły w tym roku niemałe emocje. Wyjątkowe okoliczności, które towarzyszyły tegorocznym egzaminom, przysporzyły organizatorom, uczniom oraz nauczycielom wielu problemów. Początkowa zmiana terminu, a następnie całkowita reorganizacja przebiegu testu sprzyjały...

Tyrania izolacji

Ilustracja: Agata Szmytkowska. Najnowsze opublikowane przez policję statystyki pokazują, że z problemem przemocy domowej boryka się prawie 80 tys. Polek i Polaków. Zalecenia pozostania w mieszkaniach zmuszają ofiary do ciągłego przebywania ze swoimi oprawcami i niwelują możliwość ucieczki w kryzysowej sytuacji. Jak więc ma zachowywać...