Strona główna > Aktualności > Młodzieżówki > Studenci i uczniowie – jaką widzimy dla nich przyszłość?

Studenci i uczniowie – jaką widzimy dla nich przyszłość?

black wooden writing desk chair inside room
Czas czytania <1 minuta

Kwestia edukacji to temat, który jest poruszany na całym świecie. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ dotyczy ono przyszłych pokoleń, które budują przyszłość danego narodu. Dlatego też wiele państw stawia edukacje wysoko jako priorytet w celu dogłębnych reform (jak np. Finlandia). Zdanie naszej młodzieżówki co do edukacji jest podobne, ale w paru kwestiach się różni (co jest logiczne, bo każdy ma prawo do innego zdania na dany temat). W dużym stopniu uważamy, że powinniśmy wzorować się na niektórych aspektach systemu fińskiego, który między innymi zakłada większą autonomię szkół w procesie realizacji podstawy programowej oraz wybierania podręczników, sposobu przekazywania wiedzy, formy oceniania przez nauczycieli.

Owy system zakłada również obowiązkową naukę jedynie do końca szkoły podstawowej (w Polsce jest ona do 18 roku życia – art. 70 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.). Ponadto w celu zwiększenia kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki oraz edukacji, jesteśmy za stopniowym zwiększeniem wydatków na szkolenia dla nauczycieli dostosowując wydatki co do realiów kapitału naszego państwa. Poza tematem systemu edukacji pozostają również dobrze znane nam tematy religii oraz edukacji seksualnej w szkołach. Oczywiste jest dla nas, że te dwa przedmioty nie powinny być obowiązkowe, a uczniowie powinni mieć wybór czy chcą uczęszczać na dane zajęcia.

Jednak co w kwestii bytu tych przedmiotów? Naszym zdaniem edukacja seksualna (dzisiejsze WDŻ) powinna zostać zreformowana. Religia powinna być wyborem, jednak szkoła powinna zapewnić również lekcje etyki.Pozostaje również kwestia prywatyzacji szkół. Sądzimy, że najlepszą opcją byłaby prywatyzacja niektórych szkół oraz wprowadzenie bonów oświatowych. Wprowadzenie tych powyższych bonów będzie równało się ze zwiększeniem kosztów co do edukacji, w tym wypadku jesteśmy za zniesieniem 500+ na rzecz powyższych bonów.

Autor

  • Młodzieżówka partii Możemy!, której celem jest szerzenie wartości wolnosciowej i liberalnej!