Strona główna > Aktualności > Polityka > Strategia RP na Rzecz Młodego Pokolenia

Strategia RP na Rzecz Młodego Pokolenia

Czas czytania: 2 minuty

Rozpoczęły się konsultacje strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia zainicjowane przez Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem pod przewodnictwem Piotra Wasilewskiego. Pierwsze z 16 konsultacji odbyło się w województwie mazowieckim. Udział wzięło ponad 100 organizacji młodzieżowych. Charakterystyczna różnorodność i liczna reprezentacja środowisk młodzieżowych; działaczy społecznych, przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych, radnych młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, harcerzy a także uczniów, studentów, doktorantów i młodych naukowców. W ciągu najbliższych miesięcy, przeprowadzona zostanie seria spotkań konsultacyjnych, w każdym województwie.

– Za nami bardzo efektywne spotkanie z przedstawicielami ponad 100 środowisk młodzieżowych z województwa mazowieckiego i ciekawe dyskusje w poszczególnych obszarach tematycznych. W każdym z nich uczestnicy na czele z moderatorami z Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem wypracowali po kilkadziesiąt obszarów problemowych i propozycji rozwiązań. To dobitny dowód na to jak bardzo potrzebna jest taka inicjatywa jaką podjął Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek – mówi współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotr Wasilewski

Cele konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii, pomysłów i propozycji rozwiązań pokazanych z perspektywy, młodych ludzi. Zebrane z poszczególnych województw rekomendacje posłużą do opracowania projektu  dokumentu strategicznego, definiującego wieloletni plan działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Do przygotowanie takiego dokumentu upoważnił Ministra Piotra Mazurka Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w rozporządzeniu powołującym go na stanowisko Pełnomocnika ds. Polityki Młodzieżowej.

“Jako pierwszy od prawie 20 lat rządowy reprezentant młodzieży będę dążył do tego, aby każdy młody człowiek w Polsce miał poczucie, że państwo polskie się z nim liczy. Do tej pory ustawy dotyczące młodych ludzi były tworzone w gabinetach politycznych, oderwane od realiów życia codziennego. Kończę z tą zasadą oddając głos młodzieży.”

pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej
Piotr mazurek

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone zostały na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie
i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Zebrane informacje pozwolą na wypracowanie rozwiązań problemów młodzieży i stworzenie konkretnych planów działań.

Kolejne spotkania zaplanowane są kolejno w województwie dolnośląskim i zachodniopomorskim – konkretne terminy oraz rejestracja uczestników zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Jak zapewniają organizatorzy każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w opracowaniu projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Źródło: gov.pl

Autor

  • Członek Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, V kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEiN. Członek Klubu Młodych Stowarzyszenia "Dla Polski".