Pomysł na stworzenie miesięcznika zrodził się w głowie Mikołaja Wolanina około listopada 2018 r. Faktyczne prace nad jego powstaniem ruszyły jednak dopiero w styczniu 2019 r. Wtedy to grupa 4 byłych koordynatorów i redaktorów naczelnych portalu „Młodzi w Polityce” (Maciej Kaczmarek, Jakub Sewehli, Mikołaj Wolanin i Oliwia Wyrzykowska) rozpoczęła tworzenie „Kongresów”.

Zebrawszy grupę kilkunastu redaktorów, rozpoczęto proces ukonstytuowania się czasopisma. By wszystko odbyło się zgodnie z prawem, wydawcą oraz redaktorem naczelnym została mama pomysłodawcy, a równocześnie redaktora prowadzącego. Decyzja ta umożliwiła wysłanie wniosku do Sądu Okręgowego w Poznaniu o wpisanie „Kongresów” do Rejestru Dzienników i Czasopism, co zostało dokonane postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 r.

Każdy spośród założycieli otrzymał własny dział, którym się zajmuje, pomimo że działania zarządu nierzadko przenikają się. Od tamtej pory Maciej Kaczmarek zaczął zajmować się korektą. Jakub Sewehli promocją i mediami społecznościowymi. Mikołaj Wolanin grafiką oraz składem, a Oliwia Wyrzykowska pisanymi przez redaktorów artykułami.

W „Kongresach” piszą nie tylko stałe osoby, lecz także współpracownicy, których teksty publikowane są nieregularnie. Jednakże skład redakcji nie jest zamknięty! Czasopismo wciąż potrzebuje nowych osób. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.