Strona główna > Aktualności > Młodzieżówki > KLAUZULA SUMIENIA – WOLNOŚĆ CZY JEJ OGRANICZENIE?

KLAUZULA SUMIENIA – WOLNOŚĆ CZY JEJ OGRANICZENIE?

black and gray stethoscope
Czas czytania <1 minuta

Temat klauzuli sumienia jest coraz częściej wspominany przez różne ugrupowania z lewej jak i prawej strony estrady politycznej w naszym kraju – sprawa ta odżyła momentalnie w związku z wydarzeniami wokół decyzji TK odnośnie aborcji. Zniesienie tegoż prawa znalazło się na listach postulatów m.in. Strajku Kobiet i jest to swoista kość niezgody pomiędzy ugrupowaniami wolnościowymi.


Według art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996, każdy lekarz ma prawo powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z jego sumieniem. Jednocześnie nakazane jest, aby każdy przypadek skorzystania z tej formuły prawnej miał swoją adnotację w dokumentacji medycznej. To samo tyczy się pielęgniarek i położnych z tytułu art. 12 pkt 2 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Farmaceuci natomiast nie otrzymali takiej możliwości – mogą za to odmówić sprzedaży wyłącznie tych preparatów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na życie człowieka i gdy zachodzi uzasadniona obawa, że dany medykament posłuży właśnie do takich celów.


Warto nadmienić, że ww. prawa są indywidualne dla każdego lekarza, przez co nie mogą być stosowane jednomyślnie przez placówki medyczne, a także nie mogą dyskryminować pacjentów ze względu na rasę, płeć, narodowość czy orientację seksualną. Klauzuli nie można także wykorzystać w przypadku zabiegów gwarantowanych przez NFZ.


Społeczeństwo jest na ten temat niezwykle podzielone – zwolennicy tegoż zapisu powołują się na konstytucyjną zasadę wolności sumienia, natomiast przeciwnicy mówią o nieuzasadnionej odmowie i obostrzeniu przed wykonaniem w pełni legalnej praktyki, na którą dana jednostka się zdecydowała. Wynikiem tego m.in. był spór o to prawo w 2015 roku w Trybunale Konstytucyjnym, który zakwestionował część zapisów, w tym zapis o uchyleniu klauzuli w nagłym przypadku, który uznano za nieprecyzyjny.


A co wasze sumienia uważają na ten temat?