Autor: Ostra Zieleń

O autorze: Celem OZ jest m.in promowanie praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, demokracji, ochrony środowiska.

Social media: Twitter | Facebook | Instagram

Czy Bałtyk faktycznie umiera?

Posted on: 25 Lis 2020

Pod koniec ubiegłego roku media alarmowały o katastrofalnym stanie Morza Bałtyckiego. Oczywiście nie był to pierwszy raz, gdy informowano nas, że ze stanem wód w Bałtyku nie jest dobrze. Co więc spowodowało takie poruszenie?  Główną przyczyną tej „burzy”, była przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola działań podejmowanych przez organy państwa w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z zaleganiem materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego. Kontrolerzy NIK postanowili w szczególności zbadać czy ówczesny Minister Gospodarki… Czytaj więcej »Czy Bałtyk faktycznie umiera?