Autor: Ola Kozlak

O autorze: Uczennica jednego z krakowskich liceów. Jest osobą o naprawdę wszechstronnych zainteresowaniach. Obecnie najbardziej interesuje się kulturą krajów nordyckich. Od niedawna debatuje w debatach parlamentarnych. W ,,Kongresach" zajmuje się korektą tekstów. Wierzy w to, że młodzi ludzie mają głos i wspólnie mogą wiele zmienić.

Social media: