Autor: NataliaRoguz

O autorze: Urodzona w 2003 roku uczennica drugiej klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Publikuje w szkolnym miesięczniku „Polilicealnik”, niedawno dołączyła do redakcji informacji Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Jej pasją od zawsze jest literatura, a ulubionymi autorkami Julia Fiedorczuk i Elizabeth Bishop. W wolnym czasie pisze wiersze. Może pochwalić się licznymi sukcesami w ogólnopolskich konkursach poetyckich.

Social media: | Facebook