Autor: Mlodzi Moga

O autorze: Młodzieżówka partii Możemy!, której celem jest szerzenie wartości wolnosciowej i liberalnej!

Social media: | Facebook | Instagram

Sytuacja polskiego hotelarstwa

Posted on: 17 Sty 2021

Hotelarstwo to jedna z najbardziej poszkodowanych przez epidemię koronawirusa (i niekompetencję polskiego rządu) branż. Polska Izba Hotelarzy wręcz wyśmiewa dotychczasowe działania pomocowe państwa, wprost nawołując do otwierania biznesów. Kolejne obostrzenia to następny cios poniżej pasa dla sektora turystyki regionalnej, który zaczyna boleć coraz bardziej. Horrendalne straty zdają się nie robić wrażenia na władzy, która wprowadziła kolejne zakazy i zamknęła tysiące przedsiębiorstw – w tym tych prowadzonych na mniejszą… Czytaj więcej »Sytuacja polskiego hotelarstwa

Studenci i uczniowie – jaką widzimy dla nich przyszłość?

Posted on: 17 Sty 2021

Kwestia edukacji to temat, który jest poruszany na całym świecie. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ dotyczy ono przyszłych pokoleń, które budują przyszłość danego narodu. Dlatego też wiele państw stawia edukacje wysoko jako priorytet w celu dogłębnych reform (jak np. Finlandia). Zdanie naszej młodzieżówki co do edukacji jest podobne, ale w paru kwestiach się różni (co jest logiczne, bo każdy ma prawo do innego zdania na dany temat). W dużym… Czytaj więcej »Studenci i uczniowie – jaką widzimy dla nich przyszłość?

KLAUZULA SUMIENIA – WOLNOŚĆ CZY JEJ OGRANICZENIE?

Posted on: 06 Sty 2021

Temat klauzuli sumienia jest coraz częściej wspominany przez różne ugrupowania z lewej jak i prawej strony estrady politycznej w naszym kraju – sprawa ta odżyła momentalnie w związku z wydarzeniami wokół decyzji TK odnośnie aborcji. Zniesienie tegoż prawa znalazło się na listach postulatów m.in. Strajku Kobiet i jest to swoista kość niezgody pomiędzy ugrupowaniami wolnościowymi. Według art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996,… Czytaj więcej »KLAUZULA SUMIENIA – WOLNOŚĆ CZY JEJ OGRANICZENIE?

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Posted on: 03 Gru 2020

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.  Osoby z niepełnoprawnościami od setek lat doznają wykluczenia społecznego.Niestety, nawet i dziś dyskryminacja tej grupy jest problemem. Zaznaczyć trzeba, że to często otoczenie jest problematyczne niż sama niepełnosprawność. Znalezienie pracy,… Czytaj więcej »Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami