Autor: MartynaLuszczek

O autorze: Martyna ma szesnaście lat i aktywnie działa na rzecz społeczeństwa. Jest organizatorką wielu przedsięwzięć w swojej okolicy i nie tylko. Dużo się uczy i rozwija swoje zainteresowania na wielu płaszczyznach, takich jak, między innymi; biologia, socjologia i polityka. Zawsze chętnie niesie pomoc drugiemu człowiekowi, gdy tylko natrafi się okazja.

Social media: