Autor: Maksymilian Henzel

O autorze: Redaktor Prowadzący Gazetę Kongresy. Aktywista, zaangażowany w życie publiczne, polityczne i społeczne. Uczeń klasy maturalnej warszawskiego liceum, asystent Posłanki na Sejm RP Katarzyny Lubnauer, wiceprzewodniczący Młodych .Nowoczesnych na Mazowszu. Absolwent programu „Warszawska Akademia Młodych Liderów 4.0”. Interesuje się polityką, prawem, stosunkami międzynarodowymi, a także fotografią i nauką języków.

Social media: Twitter | Facebook | Instagram