Autor: Maciej Wiecko

O autorze: absolwent V LO w Szczecinie, do redakcji Kongresy dołączył w trakcie swojego gap-year'u. Aktywista, społecznik, od niedawna również podcaster - autor programu "Pomorze Z", gdzie prowadzi wywiady z utalentowanymi Zetkami z Pomorza Zachodniego.

Social media: Twitter | Facebook | Instagram Strona: https://anchor.fm/pomorzez