Autor: kamilgabrieljanic

O autorze: Działacz na rzecz budowy dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, inicjator powołania struktur ideowej wolności w rodzimej Jeleniej Górze (okręg 1). Wolontariusz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, redaktor i grafik Kongresów.

Social media: Twitter | Instagram