Autor: Kajetan Zatwardnicki

O autorze: Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego. Wolnościowiec. Od niedawna redaktor w Kongresach.

Social media: Twitter