Autor: Grzegorz Sobczak

O autorze: Uczeń II klasy o profilu prawniczym w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie, działacz w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych, członek Pokolenia 2050 oraz wolontariusz w Polsce 2050, interesuję się polityką i najnowszą historią Polski.

Social media: